KONTYNUACJA BLOGU ,,ALE WKOŁO JEST WESOŁO 1 .
| < Marzec 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
TagiMój pamiętnik

piątek, 08 marca 2019

Kobiety

DZISIAJ DZIEŃ KOBIET.
PANIE, ŚWIĘTUJMY.
Oczywiście, razem z panami.

KULINARIA :

Prosta sałatka grecka

NIEZMIENNOŚĆ

Dzisiaj na 14 - tą idę do fryzjera, bo już mam spore odrosty.
Ed dziś ma lekarza, więc świętować będziemy jutro.

MIŁEGO ŚWIĘTOWANIA ŻYCZY WSZYSTKIM
                                              HANIA.

W środę miałam urodziny córci.
W żaden sposób nie mogłam się do niej dodzwonić.
W końcu nagrałam się wnukowi na pocztę głosową, żeby przekazał jej życzenia ode mnie.

Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku.
Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909, ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki 
po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku.1 Historia

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia.
Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca,
związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością.
Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.

 
 
Demonstracja sufrażystek w Nowym Jorku, 6 maja 1912 r.

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych
w Ameryce Północnej i Europie.
Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych.
Zapoczątkowane zostały one przez Socjalistyczną Partię Ameryki.

Wersja, jakoby miało ono upamiętniać odbywający się rok wcześniej
nowojorski strajk pracownic przemysłu odzieżowego przeciwko złym warunkom pracy
i śmierć 126 z nich zamkniętych tam przez właściciela nie znajduje potwierdzenia w źródłach
.
Prawdopodobnie doszło do pomieszania faktów,
gdyż 8 marca 1908 roku na ulicach Nowego Jorku odbył się marsz 15 tys. pracownic zakładów odzieżowych,
domagających się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet.
Zainspirowane tym marszem pracownice zakładów odzieżowych (głównie imigrantki)
podjęły trzymiesięczny strajk zimą na przełomie 1909 i 1910 roku
przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk, tzw. "Powstanie dwudziestu tysięcy".
Do pożaru natomiast doszło w nowojorskiej fabryce tekstyliów Triangle Shirtwaist 25 marca 1911 roku.
Zginęło wtedy 146 osób (129 kobiet i 17 mężczyzn),
z czego w większości ofiarami były żydowskie i włoskie imigrantki,
w wieku od czternastu do czterdziestu ośmiu lat.
Jedną z przyczyn tak dużej liczby ofiar było zamknięcie przez właścicieli większości wyjść z budynku,
w tym na zewnętrzne klatki schodowe – powszechnie stosowana praktyka w tamtym czasie,
mająca na celu uniemożliwienie dostania się na teren zakładu osób niepowołanych oraz kradzieży.
W konsekwencji dwaj właściciele stanęli przed sądem oskarżeni o zabójstwo pierwszego i drugiego stopnia.
Wydarzenie to przyczyniło się do powstania kilku komitetów i stowarzyszeń
mających na celu poprawę bezpieczeństwa w publicznych zakładach pracy.

W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze
ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet,
który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia
dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet.
W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestniczek z 17 krajów,
w tym trzy kobiety po raz pierwszy wybrane do Parlamentu Fińskiego.
Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania,
bez ustalania dokładnej daty jego obchodów.

19 marca 1911 roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet
obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii.
Domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych,
praw kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.
25 marca tego roku wiele robotnic zginęło w pożarze fabryki Triangle Shirtwaist.

W latach 1913 i 1914 podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet
odbyły się demonstracje antywojenne.
Tego dnia święto było obchodzone po raz pierwszy w Rosji.
Wiece odbywały się tam w ostatnią niedzielę lutego wg kalendarza juliańskiego.
Dzień Kobiet obchodzony był w również innych krajach.

W czwartek 8 marca 1917 (23 lutego 1917 roku wg kalendarza juliańskiego)
kobiety w Rosji zorganizowały strajki i protesty pod hasłem "chleb i pokój" rozpoczynając rewolucję lutową.
Cztery dni później abdykował car, a rząd tymczasowy przyznał kobietom prawa wyborcze.
Po rewolucji październikowej, feministka bolszewicka Aleksandra Kołłontaj przekonała Lenina
do ustanowienia 8 marca  oficjalnym świętem w Rosji.
Stało się tak, ale do 1965 roku był to normalny dzień pracy.
8 maja 1965 roku dekretem Prezydium ZSRR Międzynarodowy Dzień Kobiet
ustanowiono dniem wolnym od pracy "w celu upamiętnienia zasług kobiet sowieckich
w budowie komunizmu, w obronie ojczyzny podczas wielkiej wojny ojczyźnianej,
ich heroizm i bezinteresowność na froncie i na tyłach,
a także zaznaczyć duży wkład kobiet w umacnianie przyjaźni między narodami i walkę o pokój".

Dzień Kobiet współcześnie

 
 
Obchody Święta Kobiet na świecie

     święto oficjalne

     święto dla kobiet

     święto nieoficjalne

Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w :
Albanii, Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii,
Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie,
Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii,
Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie, Włoszech i Zambii
.
Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom
– matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki.
W niektórych krajach (jak Rumunia) dzień ten jest równoważny z dniem matki,
podczas którego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim matkom i babciom.

W Armenii po upadku Związku Radzieckiego zaniechano świętowania MDK,
zamiast tego 7 kwietnia wprowadzono święto Piękna i macierzyństwa.
Nowe święto stało się popularne pośród Ormian i jest obchodzone
jako upamiętnienie jednego z głównych świąt kościoła ormiańskiego, zwiastowania.
Ludzie świętują jednak również 8 marca.
Dyskusja publiczna, której tematem były dwa Dni Kobiet
przyniosła rezultat w postaci Miesiąca Kobiet, który trwa pomiędzy 8 marca i 7 kwietnia.

We Włoszech kobiety obdarowywane są gałązkami akacji srebrzystej.
Akacje srebrzyste i czekolada są także najczęstszym prezentem w Rosji.

W Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Brazylii, Chorwacji, Czarnogórze, Rumunii,
Mołdawii, Macedonii, Słowenii, Serbii i Węgrzech kobiety najczęściej dostają kwiaty.
Czasami prezenty ofiarują swoim pracownicom również pracodawcy.
Często obdarowane przez swoich uczniów zostają nauczycielki.

W Portugalii i Rumunii często noc 8 marca grupy kobiet świętują na obiadach i przyjęciach "tylko dla pań"

Międzynarodowy Dzień Kobiet był powodem stosowania przemocy w Teheranie.
4 marca 2007 roku irańska policja pobiła sto osób planujących zgromadzenie.
Policja zaaresztowała wiele kobiet.
Niektóre z nich relacjonowały kilka dni później, że były zamknięte w odosobnieniu i przesłuchiwane.
Shadi Sadr i Mahbubeh Abbasgholizadeh oraz kilku innych aktywistów społecznych
zakończyło 19 marca 2007 roku strajk głodowy.

W Tunezji Święto Kobiet obchodzone jest 13 sierpnia.

Dzień Kobiet w Polsce – dawniej i obecnie

W Polsce święto było popularne w okresie PRL.
W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty.
Początkowo ofiarowywano goździki, a później tulipany.
Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów życia gospodarczego
zgodnie z opinią Władysława Gomułki, że "nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli".
W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo.
Była to okazja do uzupełniania braków w zaopatrzeniu,
dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa.
Dzień ten, podobnie jak inne uroczystości:
Dzień Czynu Partyjnego, Dzień Hutnika, Dzień Drukarza, Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego
– według niektórych istniał po to, aby obywatele nie zapomnieli o
"przywiązaniu do Państwa Ludowego, miłości do wielkich idei pokoju i socjalizmu".
Świadczą o tym chociażby tytuły ówczesnych artykułów:
"Kobiety w szeregach ORMO podejmują zobowiązania dla uczczenia swego święta",
"Tysiące kobiet stają w szeregach przodowników pracy",
"Kobiety uczczą swoje święto wzmożonym współzawodnictwem pracy".

Obecnie corocznie odbywają się organizowane przez feministki manify,
czyli demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn.
Prezentami są najczęściej kwiaty lub słodycze.

Organizacja Narodów Zjednoczonych a Dzień Kobiet

Podpisana w 1945 roku Karta Narodów Zjednoczonych
była pierwszym międzynarodowym dokumentem potwierdzającym zasadę równości kobiet i mężczyzn.
W ciągu sześćdziesięciu lat ONZ brała udział w opracowywaniu międzynarodowych strategii,
standardów, programów i określaniu celów promujących podwyższanie statusu kobiet.

Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane agendy
propagują równoprawne uczestnictwo kobiet w realizacji celów
zrównoważonego rozwoju, pokoju, bezpieczeństwa i pełnego poszanowania praw człowieka.
Problematyka uwłasnowolnienia kobiet znajduje się w centrum działań ONZ
w dziedzinach społeczno-gospodarczo-politycznych na całym świecie.

Rok 1975 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Kobiet.
Dwa lata później Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję,
na mocy której Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie
mógł być obchodzony w dowolnie wybranym przez Państwa Członkowskie dniu,
zgodnie z tradycją danego kraju.
Przyjmując rezolucję Zgromadzenie Ogólne uznało znaczącą rolę kobiet
w rozwoju społecznym oraz procesach pokojowych.
Wezwało również do zakończenia dyskryminacji oraz udzielenia większego wsparcia kobietom,
aby mogły w pełni i na równych prawach uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym.

17 grudnia 1999 roku Zgromadzenie wyznaczyło dzień 25 listopada jako datę obchodów
Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
i wezwało rządy oraz międzynarodowe i pozarządowe organizacje
do organizowania w tym dniu imprez mających na celu uświadomienie opinii publicznej skali tego problemu.
Organizacje kobiece organizowały podobne obchody od 1981 roku,
aby uczcić rocznicę brutalnego morderstwa trzech dominikańskich aktywistek
sióstr Mirabel – dokonanego w 1961 roku na rozkaz przywódcy tego państwa, Rafaela Trujillo].

18 grudnia 2007 roku Zgromadzenie ustanowiło dzień 15 października
jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich.
W rezolucji NZ nakłaniają państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ
i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania
poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary rolnicze.

Światowa Organizacja Zdrowia, jako wyspecjalizowana organizacja ONZ,
w 2006 roku proklamowała 6 lutego
Międzynarodowym Dniem Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych.
Pierwsze obchody odbyły się 6 lutego 2003 roku z inicjatywy pierwszej damy Nigerii Stelli Obasanjo (1945-2005).

 

czwartek, 07 marca 2019

Piper

KULINARIA :

Naleśniki

Nie wiem gdzie będę po zamknięciu bloxa.
Sama z przenosinami sobie nie mogę poradzić.

Dla 69 latki takie przenosiny są za trudne...
Smutno mi...

piątek, 01 marca 2019

Niestety, znów mi brak miejsca na obrazki.
Może coś dołożą w poniedziałek.
Będą więc tylko ploteczki.
I to ploteczki z dworu królewskiego.

To nagranie rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące płci dziecka Meghan Markle.
Okazuje się, że przypuszczenia zagranicznych mediów były błędne.

Informacja o tym, jakiej płci będzie dziecko Meghan i Harry'ego,
od początku trzymana jest w ścisłej tajemnicy.
Tak głosi protokół i choć księżna Sussex lubi go łamać,
tym razem nawet delikatnie nie zasugerowała czy spodziewa się chłopca, czy dziewczynki.
Opinia publiczna dowie się o tym dopiero w dniu porodu.

Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie wideo z baby shower,
czyli imprezy, podczas której goście wręczają prezenty przyszłej mamie.
Zasada organizowania tego typu spotkań jest prosta - kolor dekoracji zdradza płeć dziecka.
Jakie były u księżnej Sussex?

Płeć dziecka Meghan Markle

Poród zbliża się wielkimi krokami (podobno księżna ma urodzić na początku kwietnia
a więc i przygotowania do niego są coraz bardziej intensywne.
Z tego powodu Meghan Markle zdecydowała się zorganizować baby shower, które odbyło się w Nowym Jorku.
Mimo że księżna wyraźnie zaznaczyła,
że podczas baby shower nie wolno używać telefonów,
ktoś postanowił złamać tę zasadę.
Pierwsze podejrzenia padły, o dziwo, nie na gości, a na osoby przygotowujące baby shower.

Wideo opublikowano na nieoficjalnym koncie księżnej na Instagramie.
Wszechobecny róż jasno wskazuje na to, że Meghan Markle urodzi dziewczynkę.
W tle widać jednak również piramidę z ciasteczek oraz kilka innych dodatków w zielonym kolorze.
Niektórzy podejrzewają przez to, że księżna jest w ciąży bliźniaczej.
Tych spekulacji ani przyszła mama, ani tym bardziej pałac Kensington nie potwierdzili. 

Co prawda Meghan zapewniła niedawno, że nie zna płci dziecka i ma to być niespodzianka.
Wygląda jednak na to, że księżna wyczekuje przyjścia na świat dziewczynki :).

Wczoraj był słoneczny, ale wietrzny dzień.
Byłam na spacerze.
20 -to minutowym, ale byłam.
Nie można przecież wciąż siedzieć przy kompie lub siedzieć i czytać.
Dziś będzie u mnie Ed.
Idziemy do Landu szukać dla mnie wiosennego płaszczyka.
Po obiedzie zrobimy sobie ZAKOŃCZENIE KARNAWAŁU.
Jest ono we wtorek, ale Ed we wtorek jest zajęty.

środa, 27 lutego 2019

Nie tylko pączki

KULINARIA :

Lasagne

CHWILA Z HUMOREM :

Rozmawiają dwaj inżynierowie : Niemiec i Włoch.
- Daj mi stal i żelazo, a zbuduję lotniskowiec ! - chwali się Niemiec.
Na to Włoch :
- Daj mi swoją siostrę, a zmajstruję do tego okrętu załogę !

Żona : Kochanie. marzę o wieczorze rozrywki. Innym niż wszystkie. Co ty na to ?
Mąż : Jestem za. Tylko jak wrócisz, nie zapalaj światła !

- Pola, kiedy przestaniesz być tak diabelnie zazdrosna ?
- Kiedy przypomnisz sobie, że mam na imię Antonella.

Przebiśnieg

JUŻ JUTRO TŁUSTY CZWARTEK.
Ed ma do mnie przyjechać z pączkami i faworkami.
Będzie obżarstwo.

wtorek, 26 lutego 2019
niedziela, 24 lutego 2019

Wykąp psa na sucho

KULINARIA :

Kurczak nadziewany bakłażanem

Marchewka

Wczoraj z Edem oglądaliśmy skoki narciarskie.
Niestety. Polacy polegli.
Jak będzie dziś ?
Pożyjemy, Zobaczymy.

wtorek, 19 lutego 2019
środa, 13 lutego 2019

POlscy rekordziści

CHWILA Z HUMOREM :

Mąż pyta żonę :
- Kochanie, dlaczego masz obrączkę na niewłaściwym palcu ?
- Ponieważ wyszłam za niewłaściwego mężczyznę.

Nauczycielka pyta Jasia :
- Jak podzielisz cztery jak podzielisz cztery jabłka na pięć osób ?
- Ugotuję kompot.

Mąż : Zdradziłem cię tylko raz !
Żona : Ja ciebie też !
Mąż : Prima aprilis !
Żona : 18 czerwca...

Bałwanek

Wczoraj był u mnie Piotruś.
Dostałam bukiet cudnych czerwonych tulipanów.
Miło sobie porozmawialiśmy.
Wgrał mi resztę swoich zdjęć z Wietnamu i Kambodży.
Potem było wypełnianie i wysyłanie PITa.
1 % odprowadziłam na schronisko dla kotków.

DZISIAJ JEST ŚWIATOWY DZIEŃ RADIA.

Choć radio ma już ponad 100 lat,
dopiero w 2011 roku UNESCO ustanowiło na wniosek Hiszpanii Światowy Dzień Radia.
Święto ma na celu promowanie tej dziedziny mediów
i podkreślenie jej znaczenia we współczesnej historii.
Pierwszą transmisję radiową głosu ludzkiego zademonstrowano w São Paulo już w 1901 roku,
jednak na powszechny dostęp do radioodbiorników trzeba było poczekać do lat 20. ubiegłego wieku. 

Kwaśny twaróg

sobota, 09 lutego 2019

Gdy spanie jest problemem

KULINARIA :

Jajka faszerowane parmezanem

Mrozik

A ja mam nadzieję, że mroziku już nie będzie.

KASIA NOSOWSKA ,,MYŚLĘ SOBIE, ŻE TA ZIMA KIEDYŚ MUSI MINĄĆ"

Myślę sobie, że
ta zima kiedyś musi minąć.
Zazieleni się,
urośnie kilka drzew.
Niedojedzony chleb
w ustach zdąży się rozpłynąć,
a niedopity rum
rozgrzeje jeszcze krew...

Zimny poniedziałek
gorącą stanie się niedzielą.
To co niepozmywane
samo zmyje się.
Nieśmiały dotąd głos
odezwie się jak dzwon w kościele,
a tego, czego mało,
Nie będzie wcale mniej...

Choć mało rozumiem,
a dzwony fałszywe,
coś mówi mi, że
jeszcze wszystko będzie możliwe.

Nim stanie się tak,
jak gdyby nigdy nic nie było.
Nim stanie się tak,
jak gdyby nigdy nic...

9 luty to Międzynarodowy Dzień Pizzy.

Z tej okazji mam dla was przepis na klasyczną pizzę Margherita,
z sosem pomidorowym i serem.

PRZEPIS NA PIZZE MARGHERITA

Składniki na pizzę margherita:

ciasto na 2 pizzę:

600g mąki

5 dag drożdży

300ml ciepłej wody

1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka soli

3 łyżki oliwy

sos pomidorowy:

200ml passaty pomidorowej

2 ząbki czosnku

1łyżeczka oregano

sól, cukier

3 łyżki oliwy

dodatkowo: 2 kulki po 125g mozzarelli

 

Jak zrobić pizze margherita:

W ciepłej wodzie rozpuszczamy cukier i drożdże,
kiedy zaczną rosnąć, łączymy wszystkie składniki i zagniatamy ciasto.
Odstawiamy do wyrośnięcia.
Kiedy ciasto podwoi swoja objętość,
dzielimy je na 2 części,
rozwałkowujemy delikatnie i znów dajemy ciastu urosnąć,
tym razem na żądaną grubość pizzy.

Włączamy piekarnik do rozgrzania na 200stopni.

Do miseczki wlewamy passatę pomidorową,
dodajemy przeciśnięty czosnek, zioła i oliwę.
Mieszamy. Doprawiamy cukrem i solą.

Blat ciasta przenosimy na blachę do pieczenia,
rozsmarowujemy sos i układamy pokrojoną na kawałki mozzarellę.

Pieczemy ok 10 -15 min.

SMACZNEGO.

Przepis wzięłam z blogu dorotasmakuuje. 

środa, 06 lutego 2019

Kto sieje wiatr

Koty czują

CHWILA Z HUMOREM :

Jasio pyta tatę :
- Czy to prawda, że bociany odlatują na zimę ?
- Prawda, synku.
- To kto mnie przyniósł w grudniu ?

- Dlaczego się smucisz ?
- Bo będę ojcem.
- Ależ to powód do radości!
- Niby tak, ale nie wiem jak o tym powiedzieć żonie...

- Poproszę jednego pączka.
- Tylko jednego ? Jest pani na diecie ?
- Nie, na emeryturze.

Dwie twarze prezesa

Nic ciekawego się nie dzieje.
Dziś będzie u mnie Ed.
Wczoraj do 23.30 oglądałam telewizję.
Bardzo podoba mi się nowy polski serial ,,Echo serca".
Teraz oglądam ,,Pytanie na śniadanie".

KULINARIA :

Nadziewana gęś

 

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 56