KONTYNUACJA BLOGU ,,ALE WKOŁO JEST WESOŁO 1 .Blog > Komentarze do wpisu

KOBIETY, ACH, KOBIETY !

Kobiety

DZISIAJ DZIEŃ KOBIET.
PANIE, ŚWIĘTUJMY.
Oczywiście, razem z panami.

KULINARIA :

Prosta sałatka grecka

NIEZMIENNOŚĆ

Dzisiaj na 14 - tą idę do fryzjera, bo już mam spore odrosty.
Ed dziś ma lekarza, więc świętować będziemy jutro.

MIŁEGO ŚWIĘTOWANIA ŻYCZY WSZYSTKIM
                                              HANIA.

W środę miałam urodziny córci.
W żaden sposób nie mogłam się do niej dodzwonić.
W końcu nagrałam się wnukowi na pocztę głosową, żeby przekazał jej życzenia ode mnie.

Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku.
Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909, ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki 
po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku.1 Historia

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia.
Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca,
związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością.
Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.

 
 
Demonstracja sufrażystek w Nowym Jorku, 6 maja 1912 r.

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych
w Ameryce Północnej i Europie.
Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych.
Zapoczątkowane zostały one przez Socjalistyczną Partię Ameryki.

Wersja, jakoby miało ono upamiętniać odbywający się rok wcześniej
nowojorski strajk pracownic przemysłu odzieżowego przeciwko złym warunkom pracy
i śmierć 126 z nich zamkniętych tam przez właściciela nie znajduje potwierdzenia w źródłach
.
Prawdopodobnie doszło do pomieszania faktów,
gdyż 8 marca 1908 roku na ulicach Nowego Jorku odbył się marsz 15 tys. pracownic zakładów odzieżowych,
domagających się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet.
Zainspirowane tym marszem pracownice zakładów odzieżowych (głównie imigrantki)
podjęły trzymiesięczny strajk zimą na przełomie 1909 i 1910 roku
przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk, tzw. "Powstanie dwudziestu tysięcy".
Do pożaru natomiast doszło w nowojorskiej fabryce tekstyliów Triangle Shirtwaist 25 marca 1911 roku.
Zginęło wtedy 146 osób (129 kobiet i 17 mężczyzn),
z czego w większości ofiarami były żydowskie i włoskie imigrantki,
w wieku od czternastu do czterdziestu ośmiu lat.
Jedną z przyczyn tak dużej liczby ofiar było zamknięcie przez właścicieli większości wyjść z budynku,
w tym na zewnętrzne klatki schodowe – powszechnie stosowana praktyka w tamtym czasie,
mająca na celu uniemożliwienie dostania się na teren zakładu osób niepowołanych oraz kradzieży.
W konsekwencji dwaj właściciele stanęli przed sądem oskarżeni o zabójstwo pierwszego i drugiego stopnia.
Wydarzenie to przyczyniło się do powstania kilku komitetów i stowarzyszeń
mających na celu poprawę bezpieczeństwa w publicznych zakładach pracy.

W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze
ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet,
który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia
dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet.
W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestniczek z 17 krajów,
w tym trzy kobiety po raz pierwszy wybrane do Parlamentu Fińskiego.
Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania,
bez ustalania dokładnej daty jego obchodów.

19 marca 1911 roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet
obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii.
Domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych,
praw kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.
25 marca tego roku wiele robotnic zginęło w pożarze fabryki Triangle Shirtwaist.

W latach 1913 i 1914 podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet
odbyły się demonstracje antywojenne.
Tego dnia święto było obchodzone po raz pierwszy w Rosji.
Wiece odbywały się tam w ostatnią niedzielę lutego wg kalendarza juliańskiego.
Dzień Kobiet obchodzony był w również innych krajach.

W czwartek 8 marca 1917 (23 lutego 1917 roku wg kalendarza juliańskiego)
kobiety w Rosji zorganizowały strajki i protesty pod hasłem "chleb i pokój" rozpoczynając rewolucję lutową.
Cztery dni później abdykował car, a rząd tymczasowy przyznał kobietom prawa wyborcze.
Po rewolucji październikowej, feministka bolszewicka Aleksandra Kołłontaj przekonała Lenina
do ustanowienia 8 marca  oficjalnym świętem w Rosji.
Stało się tak, ale do 1965 roku był to normalny dzień pracy.
8 maja 1965 roku dekretem Prezydium ZSRR Międzynarodowy Dzień Kobiet
ustanowiono dniem wolnym od pracy "w celu upamiętnienia zasług kobiet sowieckich
w budowie komunizmu, w obronie ojczyzny podczas wielkiej wojny ojczyźnianej,
ich heroizm i bezinteresowność na froncie i na tyłach,
a także zaznaczyć duży wkład kobiet w umacnianie przyjaźni między narodami i walkę o pokój".

Dzień Kobiet współcześnie

 
 
Obchody Święta Kobiet na świecie

     święto oficjalne

     święto dla kobiet

     święto nieoficjalne

Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w :
Albanii, Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii,
Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie,
Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii,
Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie, Włoszech i Zambii
.
Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom
– matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki.
W niektórych krajach (jak Rumunia) dzień ten jest równoważny z dniem matki,
podczas którego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim matkom i babciom.

W Armenii po upadku Związku Radzieckiego zaniechano świętowania MDK,
zamiast tego 7 kwietnia wprowadzono święto Piękna i macierzyństwa.
Nowe święto stało się popularne pośród Ormian i jest obchodzone
jako upamiętnienie jednego z głównych świąt kościoła ormiańskiego, zwiastowania.
Ludzie świętują jednak również 8 marca.
Dyskusja publiczna, której tematem były dwa Dni Kobiet
przyniosła rezultat w postaci Miesiąca Kobiet, który trwa pomiędzy 8 marca i 7 kwietnia.

We Włoszech kobiety obdarowywane są gałązkami akacji srebrzystej.
Akacje srebrzyste i czekolada są także najczęstszym prezentem w Rosji.

W Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Brazylii, Chorwacji, Czarnogórze, Rumunii,
Mołdawii, Macedonii, Słowenii, Serbii i Węgrzech kobiety najczęściej dostają kwiaty.
Czasami prezenty ofiarują swoim pracownicom również pracodawcy.
Często obdarowane przez swoich uczniów zostają nauczycielki.

W Portugalii i Rumunii często noc 8 marca grupy kobiet świętują na obiadach i przyjęciach "tylko dla pań"

Międzynarodowy Dzień Kobiet był powodem stosowania przemocy w Teheranie.
4 marca 2007 roku irańska policja pobiła sto osób planujących zgromadzenie.
Policja zaaresztowała wiele kobiet.
Niektóre z nich relacjonowały kilka dni później, że były zamknięte w odosobnieniu i przesłuchiwane.
Shadi Sadr i Mahbubeh Abbasgholizadeh oraz kilku innych aktywistów społecznych
zakończyło 19 marca 2007 roku strajk głodowy.

W Tunezji Święto Kobiet obchodzone jest 13 sierpnia.

Dzień Kobiet w Polsce – dawniej i obecnie

W Polsce święto było popularne w okresie PRL.
W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty.
Początkowo ofiarowywano goździki, a później tulipany.
Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów życia gospodarczego
zgodnie z opinią Władysława Gomułki, że "nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli".
W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo.
Była to okazja do uzupełniania braków w zaopatrzeniu,
dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa.
Dzień ten, podobnie jak inne uroczystości:
Dzień Czynu Partyjnego, Dzień Hutnika, Dzień Drukarza, Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego
– według niektórych istniał po to, aby obywatele nie zapomnieli o
"przywiązaniu do Państwa Ludowego, miłości do wielkich idei pokoju i socjalizmu".
Świadczą o tym chociażby tytuły ówczesnych artykułów:
"Kobiety w szeregach ORMO podejmują zobowiązania dla uczczenia swego święta",
"Tysiące kobiet stają w szeregach przodowników pracy",
"Kobiety uczczą swoje święto wzmożonym współzawodnictwem pracy".

Obecnie corocznie odbywają się organizowane przez feministki manify,
czyli demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn.
Prezentami są najczęściej kwiaty lub słodycze.

Organizacja Narodów Zjednoczonych a Dzień Kobiet

Podpisana w 1945 roku Karta Narodów Zjednoczonych
była pierwszym międzynarodowym dokumentem potwierdzającym zasadę równości kobiet i mężczyzn.
W ciągu sześćdziesięciu lat ONZ brała udział w opracowywaniu międzynarodowych strategii,
standardów, programów i określaniu celów promujących podwyższanie statusu kobiet.

Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane agendy
propagują równoprawne uczestnictwo kobiet w realizacji celów
zrównoważonego rozwoju, pokoju, bezpieczeństwa i pełnego poszanowania praw człowieka.
Problematyka uwłasnowolnienia kobiet znajduje się w centrum działań ONZ
w dziedzinach społeczno-gospodarczo-politycznych na całym świecie.

Rok 1975 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Kobiet.
Dwa lata później Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję,
na mocy której Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie
mógł być obchodzony w dowolnie wybranym przez Państwa Członkowskie dniu,
zgodnie z tradycją danego kraju.
Przyjmując rezolucję Zgromadzenie Ogólne uznało znaczącą rolę kobiet
w rozwoju społecznym oraz procesach pokojowych.
Wezwało również do zakończenia dyskryminacji oraz udzielenia większego wsparcia kobietom,
aby mogły w pełni i na równych prawach uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym.

17 grudnia 1999 roku Zgromadzenie wyznaczyło dzień 25 listopada jako datę obchodów
Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
i wezwało rządy oraz międzynarodowe i pozarządowe organizacje
do organizowania w tym dniu imprez mających na celu uświadomienie opinii publicznej skali tego problemu.
Organizacje kobiece organizowały podobne obchody od 1981 roku,
aby uczcić rocznicę brutalnego morderstwa trzech dominikańskich aktywistek
sióstr Mirabel – dokonanego w 1961 roku na rozkaz przywódcy tego państwa, Rafaela Trujillo].

18 grudnia 2007 roku Zgromadzenie ustanowiło dzień 15 października
jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich.
W rezolucji NZ nakłaniają państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ
i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania
poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary rolnicze.

Światowa Organizacja Zdrowia, jako wyspecjalizowana organizacja ONZ,
w 2006 roku proklamowała 6 lutego
Międzynarodowym Dniem Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych.
Pierwsze obchody odbyły się 6 lutego 2003 roku z inicjatywy pierwszej damy Nigerii Stelli Obasanjo (1945-2005).

 

piątek, 08 marca 2019, hanula1950

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu:
Komentarze
2019/03/09 11:56:51
Przyjemnego świętowania! :)
-
2019/03/12 06:10:54
Od trzech dni nie mogę nic pisać. jest komunikat, że coś się zacięło i przepraszają. I co mi po przeprosinach ?!
-
2019/03/12 08:59:18
Haniu, bo trudno się połączyć, komentarz wstawić, to już wyraźnie ostatnie podrygi bloxa. Przenoś się i podaj nowy adres.
-
2019/03/12 14:13:55
U mnie też się zacina i pojawia się ten sam komunikat, dziś uadło mi się wejść i komentować. Pozdrawiam Hanulo.
-
2019/03/12 14:14:48
Miło być udało się, literówka w poprzednim komentarzu.
-
2019/03/13 06:20:22
Nie mogę się przenieść, bo nie daje się wejść do serwisu blogów.
-
2019/03/20 21:23:25
Hanulko, to sobie załóż gdzieś nowe miejsce a przenieść może się jeszcze uda, w każdym razie podasz adres, bo gdzie Cię znajdę?
-
2019/03/25 12:21:55
Hop hop! Hanulko!!! daj się znaleźć!!!