KONTYNUACJA BLOGU ,,ALE WKOŁO JEST WESOŁO 1 .Blog > Komentarze do wpisu

,,KLER".

Opis filmu ze strony kina :

Przed kil­ko­ma laty tra­gicz­ne wy­da­rze­nia połączyły losy trzech księży ka­to­lic­kich.
Teraz, w każdą rocz­nicę ka­ta­stro­fy, z której cudem uszli z życiem,
du­chow­ni spo­ty­kają się, by uczcić fakt swo­je­go oca­le­nia.
Na co dzień układa im się bar­dzo różnie.
Li­sow­ski (Jacek Bra­ciak) jest pra­cow­ni­kiem kurii w wiel­kim mieście i robi ka­rierę, marząc o Wa­ty­ka­nie.
Pro­blem w tym, że na jego dro­dze staje ar­cy­bi­skup Mor­do­wicz (Ja­nusz Gajos),
pławiący się w luk­su­sach do­stoj­nik kościel­ny,
używający po­li­tycz­nych wpływów przy bu­do­wie największe­go sank­tu­arium w Pol­sce...
Drugi z księży – Try­bus (Ro­bert Więckie­wicz) w odróżnie­niu od Li­sow­skie­go jest wiej­skim pro­bosz­czem.
Spra­wując posługę w miej­scu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludz­kim słabościom.
Nie­zbyt do­brze wie­dzie się też Ku­ku­le (Ar­ka­diusz Ja­ku­bik), który – po­mi­mo swo­jej żar­li­wej wiary –
właściwie z dnia na dzień traci za­ufa­nie pa­ra­fian.
Wkrótce hi­sto­rie trójki du­chow­nych połączą się po raz ko­lej­ny,
a wy­da­rze­nia, które będą mieć miej­sce, nie po­zo­staną bez wpływu na życie każdego z nich.

Kler

Gatunek: 
obyczajowy
Kraj produkcji: 
Polska
Rok produkcji: 
2018
Czas trwania: 
133 min
Reżyseria: 
Wojciech Smarzowski
Scenariusz: 
Wojciech Smarzowski, Wojciech Rzehak
Obsada: 
Janusz Gajos, Arkadiusz Jakubik, Robert Więckiewicz, Jacek Braciak, Joanna Kulig
 
DZIŚ JEST ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA.
 
Mruczek
niedziela, 17 lutego 2019, hanula1950

Polecane wpisy

  • ,,JAK PIES Z KOTEM".

    Wczoraj rano odmrażałam lodówkę. Bardzo tego nie lubię. Ale jak mus, to mus. Ona się rozmrażała, a ja wykonałam kilka pożytecznych telefonów. Po odwaleniu ,,pań

  • ,,FUGA"

    Coś mnie wczoraj od rana nosiło. No i poniosło do kina LUNA na film FUGA. Oto jego opis ze strony kina : Ali­cja nie pamięta przeszłości, nie wie kim jest. Kied

  • ,,DALIDA. SKAZANA NA MIŁOŚĆ".

    Uro­dzo­na w Ka­irze jako Io­lan­da Cri­sti­na Gi­gliot­ti, fran­cu­ska pio­sen­kar­ka po­cho­dze­nia włoskie­go, znana całemu świata jako Da­li­da, gwiaz­da

TrackBack
TrackBack URL wpisu:
Komentarze
2019/02/18 11:36:12
Bardziej interesowałby mnie Twój odbiór filmu...
-
2019/02/19 06:47:29
Film bardzo mi się podobał.
Mam nadzieję, że dostanie OSKARA.
-
irsila
2019/02/19 14:06:31
Nie zamierzam humoru sobie psuć i iść na ten Kler,
choć zawsze najmłodszy syn bilety do kina,
na zawołanie dla nas ma,
od jego firmy.
Swoje zdanie o tym tu wyraziłam:
irsila.blox.pl/2018/09/Druzgotanie-na-ekranie.html,
nawet nie oglądając tego.
Wszystkie filmy pana Smarzowskiego,
na jedno kopyto są.
kler i wiarę szanuję, zatem obywam sie bez filmu tego.