KONTYNUACJA BLOGU ,,ALE WKOŁO JEST WESOŁO 1 .Blog > Komentarze do wpisu

,,JAK PIES Z KOTEM".

 Wczoraj rano odmrażałam lodówkę.
Bardzo tego nie lubię.
Ale jak mus, to mus.
Ona się rozmrażała, a ja wykonałam kilka pożytecznych telefonów.

Po odwaleniu ,,pańszczyzny" wybrałam się do kina.
Byłam na filmie ,,JAK PIES Z KOTEM".
Zachęciło mnie nazwisko reżysera.

Na stronie kina przeczytałam :

,,Naj­now­szy film Ja­nu­sza Kon­dra­tiu­ka,
au­to­ra nie­za­po­mnia­nych „Dziew­czyn do wzięcia”,
to słod­ko-gorz­ki obraz re­la­cji ro­dzin­nych, dla którego in­spi­racją jest praw­dzi­wa hi­sto­ria.

Pełna iro­nicz­ne­go hu­mo­ru wizja nie­sza­blo­no­wej ro­dzi­ny,
z jej kon­flik­ta­mi i ry­wa­li­zacją, nie­po­zba­wio­na mo­mentów wzru­sze­nia i au­ten­tycz­nej bli­skości.

Gdy star­szy z braci An­drzej, nagle za­cho­ru­je,
młodszy po­mi­mo różnic i muru nie­po­ro­zu­mień jaki przez lata wyrósł między nimi,
po­dej­mie się opie­ki nad po­trze­bującym po­mo­cy bra­tem ".

Gatunek: 
dramat / komedia
Kraj produkcji: 
Polska
Rok produkcji: 
2018
Reżyseria: 
Janusz Kondratiuk
Scenariusz: 
Janusz Kondratiuk, Dominik W. Rettinger
Obsada: 
Robert Więckiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Bożena Stachura, Aleksandra Konieczna
Dystrybutor: 
Akson Studio"
Film mi się podobał.
W skomplikowanych relacjach rodzinnych są też momenty z humorem.
 
Jak pies z kotem
 
CHWILA Z HUMOREM :
 
- Wyrzuć śmieci, proszę.
- Przecież dopiero co usiadłem.
- A co robiłeś do tej pory ?
- Leżałem.
 
= Jak się nazywa kot, który niewyraźnie miauczy ?
- Beł kot.
 
- Co ma giermek rycerza informatyka ?
- Kopię zapasową.
Mąż do żony :
- Wiesz, Grażyna, przy tobie czuję się jak bigamista.
- No co ty. Przecież bigamia jest wtedy, gdy ma się o jedną żonę za dużo.
- No właśnie.
 
KULINARIA :
 
Krem z grzybów leśnych
 
 
wtorek, 18 grudnia 2018, hanula1950
Tagi: kulinaria

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu: